Vi återupptar visningarna för befintliga medlemmar!

Medlemmar som betalt för vårterminen 2020 har nu möjlighet att se resterande filmer denna höst. Vi kommer visa filmerna 2 gånger för att minska antalet besökare per visning.

Varje sällskap måste ha en tom stol tom till nästa sällskap.

Vi kommer låta kön vara utanför ytterdörren för minska risken

för trängsel. Då vi kör varje film två gånger så är risken att det

blir för trångt väldigt liten. Skulle vi mot all förmodan se att de

är för trångt i biosalongen kommer vi behöva stoppa vid dörren.

Det är också viktigt att hålla avstånd efter filmens slut så trängsel

undviks.