Resten av vårens visningar inställda!

Mora Filmstudio ställer in resterande visningar under våren 2020

Mora Filmstudio ställer in resterande visningar under våren 2020
Vi i filmstudion vill ta det säkra före det osäkra. Därför har vi beslutat att skjuta upp terminens avslutande filmer till ett senare datum, troligen till efter sommaren.
Därför är det viktigt att ni sparar era medlemskort!

Vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer och biografbranschens agerande i stort och återkommer så fort något skulle ändras kring vår verksamhet.
Varma hälsningar från styrelsen i Mora filmstudio